Działalność naukowa

O działce

Działalność naukowa (Academic Activities) – być w AA to jak stanie się trybikiem wielkiej machiny, w której każdy ma swoje zadanie. W ramach tej sekcji organizowane są najróżniejsze projekty, mające na celu zdobywanie wiedzy nie tylko przez czystą teorię, ale i praktykę – studenci mogą spotkać przedstawicieli różnych profesji prawniczych, wziąć udział w różnorodnych warsztatach i prelekcjach oraz konkursach naukowych. Studenci biorą czynny udział w większości projektów – nie tylko w roli obserwatora. Wizytówką działki AA są cykliczne projekty, poprzez które ELSA ma bezpośredni wkład w edukację młodego prawnika. Niech nie zwiedzie was nazwa – AA to przede wszystkim świetni ludzie. Tu nie ma miejsca na nudę!

Obecnie naszym wiceprezesem jest Mateusz Lipin.


Nasze projekty

Działka AA organizuje największą ilość regularnie odbywających projektów, z których wiele cieszy się wieloletnią tradycją. Są to:

Lokalny Konkurs Krasomówczy

W tym corocznym projekcie, odbywającym się w marcu, możemy zobaczyć pary występujące w przeciwnych rolach procesowych – ich zadaniem jest wygłoszenie kończącej mowy sądowej przed sądem pierwszej instancji. Zaprezentowane przez nich zdolności oratorskie i znajomość prawa zostają poddane ocenie prawników i językoznawców (m.in. prof. Jana Miodka). Jest to wrocławski etap konkursu otwierający drzwi do etapu ogólnopolskiego. Konkurs ten w istotny sposób uzupełnia luki w wykształceniu studentów – pomaga zdobyć im użyteczne narzędzia, takie jak umiejętność autoprezentacji, pokonywania stresu, publicznego przemawiania. W tym konkursie liczy się nie tylko merytoryka, ale także – estetyka.

Dni Edukacji Prawniczej

Cykliczny, trzydniowy projekt, organizowany zazwyczaj w listopadzie, jest jednym ze sztandarowych projektów działki AA – każdy odnajdzie coś dla siebie pośród wachlarza warsztatów i prelekcji, które mogą wskazać różne kierunki przyszłej kariery zawodowej, ale i rozwinąć wiedzę, którą student już posiada. Można wziąć udział w wydarzeniach takich jak prezentacje zawodów prawniczych, a następnie obejrzeć film i wdać się w ciekawą dyskusję w ramach Prawniczej Akademii Filmowej – wybór jest naprawdę duży!

Dni Otwarte Okręgowej Izby Radców Prawnych

Dni Otwarte Okręgowej Izby Radców Prawnych to stosunkowo młody projekt, organizowany we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu, będący szansą dla studentów do nabycia nowych umiejętności i doświadczeń, jak i niepowtarzalną możliwością poznania praktycznych aspektów pracy w zawodzie radcy prawnego. Podczas Dni Otwartych organizowane są warsztaty i prelekcje – studenci mogą także odwiedzić siedzibę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Symulacje Rozpraw Sądowych

Komu nie podoba się oglądana w telewizji rozprawa sądowa? W ramach tego projektu studenci mogą zobaczyć na żywo, jak ich koledzy i koleżanki wcielają się w różne role procesowe i stają po przeciwnej stronie barykady, walcząc o wygraną w symulowanej rozprawie! Gwarantowane emocje!

Moot Court

Projekt Moot Court to nowość na naszym wydziale. W czasie trwania projektu studenci będą mogli zobaczyć swoich kolegów i koleżanki wcielających się w różne role procesowe, którzy będą od początku aktywnymi uczestnikami postępowania przed sądem, poprzez merytoryczne rozpatrywanie spraw, aż po przeniesienie się na „prawdziwą” salę rozpraw!”