Drzwi Otwarte Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu 30 marca 2017r.

Opublikowano : 21 marca 2017 19:19

Zapraszamy serdecznie studentów prawa na Dzień Otwarty OIRP we Wrocławiu

W programie m.in.:
* zwiedzanie zabytkowego budynku izby radcowskiej
* spotkanie z mec. Leszkiem Korczakiem – dziekanem OIRP
Wrocław i Wiceprezesem Krajowej Rady Radców
Prawnych oraz radcami prawnymi i aplikantami
* wykład na temat zawodu radcy prawnego
* rozmowa na temat aplikacji radcowskiej oraz egzaminu
wstępnego na aplikację

Na wydarzenie obowiązują zapisy:

FORMULARZ ZAPISOWY