Kiedy mniej znaczy więcej? – ELSA Day

Opublikowano : 22 listopada 2016 21:33

ELSA Day to projekt, podczas którego całe Stowarzyszenie pracuje razem, aby stworzyć unikalne forum, gdzie prowadzi się dyskusje nad standardami ochrony i implementacją Praw Człowieka. W tym roku tematem przewodnim jest prawo dotyczące migracji. Odzwierciedla ono wizję ELSA oraz slogan towarzyszący temu wyjątkowemu dniu: „all different, all together”. Celem ELSA Day jest wspólna demonstracja poświęcenia dla Praw Człowieka poprzez edukację prawną oraz zachęcanie studentów i młodych prawników do działania na rzecz społeczeństwa. Wpisuje się w pełni w wizję ELSA „Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”. Corocznym partnerem ELSA International przy ELSA Day jest Rada Europy.

30 listopada 2016 r.

15.15-16.45
panel dyskusyjny:
„Kiedy mniej znaczy więcej?”

17.00-.20.00
Żywa Biblioteka

Więcej informacji na wydarzeniu:

https://www.facebook.com/events/1689553118003312/

cover-photo