O ELSA Wrocław

ELSA Wrocław powstała w 1992 roku. Od tego czasu poprzez wspólną organizację rozmaitych projektów oraz integrację członków na cyklicznych wydarzeniach, wypracowaliśmy sobie status jednej z najprężniej działających Grup Lokalnych w Polsce.

W strukturze ELSA Wrocław można wyróżnić cztery działki:

STEP (Students’ Trainee Exchange Programme) – międzynarodowy program wymiany praktyk studenckich

AA (Academic Activities) – działalność naukowa

S&C (Seminaries and Conferences) – seminaria i konferencje

Marketing – fundusze, promocja oraz tworzenie wizerunku

Nasze projekty na stałe wpisały się w kalendarz uczelniany nie tylko wrocławskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, ale także całego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jako członkowie ELSA podejmujemy się poważnych wyzwań, co uczy nas jak poruszać się w świecie prawa, biznesu i nauki. Zdobywamy doświadczenie i kontakty, które ułatwiają w przyszłości poszukiwanie własnego miejsca na rynku pracy. Działając w zespole, nawet przy najtrudniejszych zadaniach zawsze potrafimy się też dobrze bawić!


Ze studentami wydziałów prawa i jego absolwentami studentami zrzeszonymi w ELSA Wrocław spotykam się regularnie każdego roku jako długoletni juror organizowanych przez nich konkursów krasomówczych na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem doprawdy zbudowany perfekcyjnością poczynań tych młodych ludzi, kompetencją, a co najważniejsze – kulturą osobistą, przejawiająca się zarówno w trakcie przygotowań do konkursowych zmagań, jak i w czasie ich trwania.

Miodek_305x384

Jan Miodek

Profesor i Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UWr