Praktyki lokalne

Oferta praktyk lokalnych kierowana jest do wszystkich studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wszelkie zapisy na praktyki są prowadzone drogą poczty elektronicznej. Pytania dotyczące praktyk i deklaracje ich podjęcia prosimy kierować na e-mail :

wroclaw@praktykiprawnicze.pl

 

 

Praktyki płatne
1. PwC praktyki w doradztwie podatkowym III, IV, V rok prawa, administracji lub ekonomii Poszukujemy osób, które znajdują innowacyjne, nietuzinkowe rozwiązania, swobodnie komunikują się w języku angielskim, dobrze znają programy MS Office, budują relacje i chętnie pracują w zespole, są na bieżąco ze światem i biznesem Formularz aplikacyjny i CV, więcej informacji na stronie www (link) rekrutacja ciągła
2. Roedl i Partner – dział prawny III, IV rok prawa Poszukujemy osób z bardzo dobrą znajomością j. niemieckiego, umiejętnością pracy w zespole, dobrą organizacją pracy, Formularz aplikacyjny, więcej informacji na stronie www (link) rekrutacja ciągła
3. Roedl i Partner – dział podatkowo – prawny III, IV rok prawa Poszukujemy osób z bardzo dobrą znajomością j. niemieckiego, umiejętnością pracy w zespole, dobrą organizacją pracy i ogólną znajomością prawa podatkowego Formularz aplikacyjny, więcej informacji na stronie www (link) rekrutacja ciągła
4. Dereń i Wspólnicy IV, V rok prawa Poszukujemy praktykantów i asystentów prawnych, którzy posiadają umiejętności pracy w zespole CV na stronę kancelarii, więcej informacji na stronie www (link) rekrutacja ciągła
5. Gałka&Olesińscy Business Support IV, V rok prawa Poszukujemy stażystów, którzy znają j. angielski na bardzo dobrym poziomie, z dobrą znajomością pakietu MS Ofiice, zaangażowanych, zorganizowanych oraz umiejących pracować w grupie Formularz aplikacyjny na mail, więcej informacji na stronie www (link) rekrutacja ciągła
6. Olesiński&Wspólnicy – praca na stanowisku prawnika absolwenci Od kandydatów oczekujemy: bardzo dobrej znajomości j. niemieckiego, um. pracy w zespole, organizacji pracy, analitycznego myślenia, elastyczności Formularz aplikacyjny na mail, więcej informacji na stronie www (link) rekrutacja ciągła
7.
Olesiński&Wspólnicy – praca na stanowisku konsultanta podatku VAT
absolwenci prawa, ekonomii lub administracji
Od kandydatów oczekujemy: praktycznej wiedzy z zakresu podatku VAT i Ordynacji podatkowej, znajomość j. angielskiego lub niemieckiego, znajomość pakietu MS Office
Formularz aplikacyjny na mail, więcej informacji na stronie www (link) rekrutacja ciągła
8. A. Łebek i Wspólnicy s.k. – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych III, IV, V rok prawa, absolwenci Od kandydatów oczekujemy: zainteresowania prawem cywilnym, zaangażowania, umiejętności pod presją czasu, komunikatywności i um. pracy w zespole CV oraz list motywacyjny na mail, więcej informacji na stronie www (link) rekrutacja ciągła
9. Wiewiórski – Kancelaria Prawna III, IV, V rok prawa, absolwenci Od kandydatów oczekujemy dobrej znajomości j. angielskiego, doświadczenia w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, zainteresowanie pr. gospodarczym CV oraz list motywacyjny na mail, więcej informacji na stronie www (link) rekrutacja ciągła
10. VOTUM S.A. III, IV, V rok prawa i administracji Będzie miał szansę zapoznać się z praktycznym zastosowaniem przepisów prawa cywilnego w obszarze dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadki komunikacyjne, przy pracy oraz w rolnictwie.
CV oraz list motywacyjny na mail, więcej informacji na stronie www (link) rekrutacja ciągła
11. Program Praktyk Letnich w SKS Legal III, IV rok prawa Od kandydatów na praktyki letnie oczekujemy: średniej ocen powyżej 4,0 z dotychczasowego okresu studiów, dobrej, praktycznej znajomości języka angielskiego, w tym umiejętności tłumaczenia tekstów prawnych, dobrej orientacji w podstawowych dziedzinach prawa, zainteresowania gospodarką i prawem gospodarczym, zaś od studentów, którzy w swoim programie dydaktycznym mieli bądź aktualnie mają przedmiot prawo handlowe – bardzo dobrej znajomości tego przedmiotu, umiejętności efektywnej pracy w zespole; predyspozycji organizacyjnych i zaradności życiowej. CV na mail, więcej informacji na stronie www (link) rekrutacja okresowa
12. Powszechny Fundusz Wierzytelności III, IV, V rok prawa, absolwenci Od kandydatów oczekujemy: ukończenia trzeciego roku studiów prawniczych, minimalnej dyspozycyjności na poziomie dwóch dni w tygodniu, zainteresowania prawem gospodarczym i cywilnym. CV na mail, więcej informacji na stronie www (link) rekrutacja ciągła
13. Edyta Zunis – Kancelaria Radcy Prawnego IV, V rok prawa, absolwenci Od kandydatów oczekujemy: dobrej znajomości prawa gospodarczego, spadkowego i cywilnego, dyspozycyjności minimum 2 dni w tygodniu CV na mail, więcej informacji na stronie www (link) rekrutacja ciągła
14. Kancelaria Radców Prawnych Legalfield III, IV, V rok prawa, absolwenci Od kandydatów oczekujemy dyspozycyjności w wymiarze min. 25 godzin tygodniowo CV na mail, więcej informacji na stronie www (link) rekrutacja ciągła
15.
Lp. Nazwa praktyki Wymagania Opis praktyki Proces rekrutacyjny i wymagane dokumenty Termin aplikowania
1. Kancelaria Olesiński & Wspólnicy V rok prawa, absolwenci Poszukujemy osób sumiennych i zaangażowanych, które chcą się uczyć od najlepszych. Oczekujemy: bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i/lub niemieckiego, znajomości przepisów i rozumienia systemu prawa, zdolności analitycznego myślenia i umiejętności pracy w zespole. Praktyka i staż płatne. CV i formularz aplikacyjny ze strony www rekrutacja ciągła
2. Kancelaria adwokacka mec. Krzysztofa Zubera I-V rok prawa, dobra średnia ocen, zainteresowanie prawem Praktyka trwa miesiąc; obecność w kancelarii min. 3 dni w tygodniu; kancelaria specjalizuje się w prawie autorskim CV, list motywacyjny do 25. poprzedzającego miesiąca
3. Spółka Adwokatów Lotz i Partnerzy II-V rok prawa Praktyka trwa miesiąc, z możliwością późniejszego przedłużenia; przyjmowane są trzy osoby miesięcznie, dwie po pierwszym, a jedna co najmniej na trzecim roku prawa; możliwość dogodnego ułożenia harmonogramu; od kandydatów oczekuje się:
· średniej ocen powyżej 4,0 z całego okresu studiów;
· zainteresowania jedną z dziedzin prawa którymi zajmuje się Kancelaria;
· umiejętności pracy w młodym i dynamicznym zespole, w tym komunikatywności i zaradności;
· zdolności efektywnej pracy.
Szczególnie doceniane są:
· znajomość języków obcych;
· doświadczenie międzynarodowe (w tym studia zagraniczne);
· osiągnięcia naukowe
CV, rozmowa kwalifikacyjna rekrutacja ciągła
4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego III-V rok prawa lub administracji Praktyka trwa 30 dni (80 godzin); studenci mają okazje zapoznać się z zadaniami i trybem pracy inspekcji transportu drogowego, zadaniami działu prawnego, prowadzeniem dokumentacji i przestrzeganiem procedur administracyjnych związanych z odwołaniami, skargami i wnioskami od wydanych decyzji; po odbyciu praktyk istnieje także możliwość wyjazdu na interwencje drogowe formularz aplikacyjny do WITD, pisemna prośba o przyjęcie na praktykę, ksero dowodu osobistego do 20. dnia każdego miesiąca
5. Urząd Wojewódzki III-V rok prawa, administracji lub ekonomii Praktyka trwa 1 miesiąc; obecność min. 2 dni w tygodniu; odbywa się w różnych wydziałach Urzędu, np.: Finansów, Prawa i Nadzoru, Rozwoju Regionalnego, Zarządzania Funduszami Europejskimi, Spraw Obywatelskich i Migracji formularz aplikacyjny do Urzędu Wojewódzkiego, oświadczenie o ubezpieczeniu i kserokopia ubezpieczenia do 10. dnia każdego miesiąca
6. Prokuratura Rejonowa IV-V rok prawa Praktyka trwa 21 dni; obecność min. 3 dni w tygodniu; w każdym miesiącu możliwość przyjęcia 12 osób, po dwie do każdego z wydziałów tj: Stare Miasto, Psie Pole, Fabryczna, Śródmieście, Krzyki Wschód, Krzyki Zachód kserokopia ubezpieczenia NW i OC, formularz aplikacyjny z zaświadczeniem z dziekanatu o statusie studenta do 20. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc odbywania praktyki
7. Sąd Okręgowy
i Rejonowy
III-V rok prawa lub administracji Praktyka trwa 21 dni; obecność 2 do 5 dni w tygodniu; praktykanta w sądzie prowadzi sędzia – patron, który indywidualnie wyznacza zadania; w sądzie okręgowym jest 7 miejsc na wydziałach: cywilnym, karnym, pracy, gospodarczym, penitencjarnym, ubezpieczeń społecznych, rodzinnym i opiekuńczym; w sądzie rejonowym, który mieści się w tym samym budynku, są 4 miejsca w wydziale karnym i cywilnym dokumenty ze strony wydziału www.prktyki.prawo.uni.wroc.pl do 20. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc odbywania praktyki
8. Votum S.A. III-V rok prawa lub administracji Praktyka płatna; odbywa się w departamencie prawnym firmy; organizowana jest w cyklach dwumiesięcznych, na które przyjmowane są jednocześnie 2 osoby; praktykant będzie odpowiedzialny za wsparcie działu prawnego w czynnościach związanych z prowadzeniem spraw odszkodowawczych klientów spółki w toku postępowania polubownego; będzie miał szansę zapoznać się z praktycznym zastosowaniem przepisów prawa cywilnego w obszarze dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadki komunikacyjne, przy pracy oraz w rolnictwie; czas trwania i przedział czasowy – do uzgodnienia
CV i list motywacyjny z informacją o preferowanych dniach odbycia praktyk oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji rekrutacja ciągła
9. Wojewódzki Sąd Administracyjny III-V rok prawa i II-V rok administracji wzwyż Praktyka trwa miesiąc; podczas niej praktykant realizuje program stworzony przez WSA, dzięki któremu ma okazję poznać większość aspektów pracy w tej instytucji oryginał ubezpieczenia NNW i OC, formularz aplikacyjny, zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta do 15. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc odbywania praktyki
10. Dział prawny BSO Prawo & Podatki III-V rok prawa, bardzo dobre wyniki w nauce, bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego Dla najlepszych praktykantów możliwość zatrudnienia; dyspozycyjność min. 24h/tyg CV, list motywacyjny, zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta, potwierdzenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków rekrutacja ciągła
11. Kancelaria Radcy Prawnego dr Pawła Bojarskiego IV-V rok prawa Kancelaria specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie ochrony środowiska; praktyka trwa miesiąc; istnieje możliwość nawiązania dalszej współpracy po odbyciu praktyki CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna rekrutacja ciągła
12. Biuro Rzecznika Praw Konsumenta IV-V rok prawa Praktyka miesięczna; wymagana jest znajomość ustaw szczególnych: o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ponieważ praktyka opiera się zarówno na analizie spraw pod okiem pracowników, jak i samodzielnym kontakcie z konsumentami CV rekrutacja ciągła, zapisy na kolejne terminy
13. Kancelaria adwokacka mec. Rajmunda Kietlińskiego IV-V rok prawa Praktyka trwa 3 tygodnie; obecność 2 dni w tygodniu; istnieje możliwość odbycia jej zarówno w kancelarii we Wrocławiu, jak i w Jaworze CV rekrutacja ciągła
14. TLA Smoczyński Koniewski Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. III-V rok prawa Praktyka bezpłatna; trwa miesiąc z możliwością przedłużenia i przekształcenia w praktykę płatną; minimalna dyspozycyjność w tygodniu wynosi 3 dni; odbywa się ona w TLA Kancelarii Radcy Prawnego lub TLA Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. CV rekrutacja ciągła
15. Lawyers Kancelaria Obsługi Prawnej i Finansowej I-V rok prawa Praktyka płatna dla studentów z dużym doświadczeniem zawodowym, dla pozostałych bezpłatna; trwa miesiąc; minimalna dyspozycyjność w tygodniu wynosi 2 dni CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna rekrutacja ciągła
16. Kancelaria notarialna IV-V rok prawa Praktyka trwa 3 tygodnie; obecność w kancelarii to min. 3 dni w tygodniu CV, zaświadczenie o ubezpieczeniu OC i NNW, w miarę możliwości wykaz ocen rekrutacja ciągła
17. Kancelaria Radcy Prawnego Krystiana Mularczyka II-IV rok prawa (+ ambitne podejście do praktyki) Praktyka trwa miesiąc z możliwością przedłużenia; obecność w kancelarii 1-2 dni tygodniowo; terminy ustalane indywidualnie CV rekrutacja ciągła
18. Kancelaria komornicza Gabrieli Morawiec, Komornika przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków I (po I semestrze) -V rok prawa Praktyka w Kancelarii trwa miesiąc; przyjmowane są 2 osoby; podczas jej trwania praktykant zapoznaje się z przebiegiem postępowania egzekucyjnego; dyspozycyjność praktykanta to min. 2 dni w tygodniu CV, oryginał ubezpieczenia OC i NNW do 20 każdego miesiąca
19. Kancelaria KMŻ Legal II rok prawa Praktyka bezpłatna; trwa miesiąc; min. dyspozycyjność wynosi 3 dni w tygodniu CV rekrutacja ciągła
20. e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. III rok prawa Praktyka bezpłatna; trwa miesiąc; min. dyspozycyjność wynosi 3 dni w tygodniu CV, list motywacyjny rekrutacja ciągła
21. Kancelaria prawna IURICO Skory i Sołtys Spółka Partnerska Radców Prawnych IV-V rok prawa Praktyka bezpłatna; trwa 3 miesiące; minimalna dyspozycyjność wynosi 3 dni w tygodniu CV rekrutacja ciągła
22. Kancelaria adwokacka Lassota i Partnerzy IV-V rok prawa Praktyka bezpłatna; trwa miesiąc; minimalna dyspozycyjność 3 dni lub 20 godzin w tygodniu CV rekrutacja ciągła
23. Kancelaria: Adwokaci Jan Szerszeń Krzysztof Smyrka sp.p IV-V rok prawa Praktyka bezpłatna; trwa miesiąc; dyspozycyjność to 2 dni w tygodniu CV rekrutacja ciągła
24. Kancelaria prawna Szołucha III-V rok prawa; zainteresowanie prawem Praktyka trwa miesiąc z możliwością przedłużenia; obecność w kancelarii 1-2 dni tygodniowo; terminy ustalane indywidualnie CV, list motywacyjny do 25. poprzedzającego miesiąca
25. Kancelaria adwokacka mec. Marcina Sudnika III-V rok prawa; zainteresowanie prawem Praktyka trwa miesiąc z możliwością przedłużenia; obecność w kancelarii 1-2 dni tygodniowo; terminy ustalane indywidualnie CV, list motywacyjny do 25. poprzedzającego miesiąca
26. Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Jarosza III-V rok prawa; zainteresowanie prawem Praktyka trwa miesiąc z możliwością przedłużenia; obecność w kancelarii 1-2 dni tygodniowo; terminy ustalane indywidualnie CV, list motywacyjny do 25. poprzedzającego miesiąca
27. Kancelaria prawna Waluga Szczurowski & Wspólnicy Absolwenci prawa lub studenci V roku prawa Płatny staż w oparciu o umowę zlecenia CV, list motywacyjny rekrutacja ciągła
28. Kancelaria Dochodzenia Roszczeń Odszkodowawczych I-V rok prawa Praktyka trwa miesiąc; obecność w kancelarii ok. 2-3 razy w tygodniu; przyjmowana jest jedna osoba na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej; studenci mają możliwość zapoznania się z praktyczną stroną zawodu radcy prawnego oraz ze sferą organizacyjno-techniczną funkcjonowania kancelarii; terminy odbywania praktyki ustalamy indywidualnie CV, list motywacyjny, ksero/skan legitymacji studenckiej, rozmowa kwalifikacyjna rekrutacja ciągła
29. Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Stal I-V rok prawa Praktyka trwa miesiąc; obecność w kancelarii ok. 2-3 razy w tygodniu; przyjmowana jest jedna osoba na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej; studenci mają możliwość zapoznania się z praktyczną stroną zawodu radcy prawnego oraz ze sferą organizacyjno-techniczną funkcjonowania kancelarii; terminy odbywania praktyki ustalamy indywidualnie CV, list motywacyjny, ksero/skan legitymacji studenckiej, rozmowa kwalifikacyjna rekrutacja ciągła
30. Kancelaria adwokacka Mariusz Warzyński IV-V rok studiów, zamiar ubiegania się w przyszłości o aplikację adwokacką Praktyka trwa trzy miesiące; obecność w kancelarii minimum 2 dni w tygodniu CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna rekrutacja ciągła
31. Kancelaria adwokacka mec. Konrada Giedrojcia IV-V prawa Praktyka trwa minimum 2 miesiące; minimalna dyspozycyjność praktykantka to 3 dni w tygodniu, po minimum 4 godziny dziennie CV, rozmowa kwalifikacyjna rekrutacja ciągła
32. Kancelaria Komornika Sądowego Edyty Kargul przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia V rok prawa Bezpłatna praktyka; trwa miesiąc, przyjmowane są 2 osoby; minimalna dyspozycyjność praktykanta to 2 dni w tygodniu CV rekrutacja ciągła
33. Kancelaria adwokacka mec. Sławomira Walidudy Absolwenci prawa lub IV-V rok prawa Minimalna dyspozycyjność wynosi 4 dni w tygodniu w godz. 9 – 17; po odbyciu praktyk Kancelaria przewiduje możliwość zatrudnienia praktykantów lub podjęcia z nimi współpracy w innej formie.
Wymagane są:
– Umiejętność samodzielnej oraz bardzo dobrej organizacji pracy własnej;
– Odporność na stres;
– Mile widziana znajomość języka angielskiego oraz doświadczenie w pracy w kancelarii
rekrutacja ciągła
34. Kancelaria prawna Radca Prawny Anna Kujawska III lub IV rok prawa, zainteresowanie prawem, rzetelność, uczciwość, posiadanie wiedzy adekwatnej do aktualnego roku studiów Minimalny czas trwania praktyki to 3 miesiące, maksymalny 1,5 roku (z możliwością przedłużenia); obecność w kancelarii 2 razy w tygodniu (11.00-15.00/16.00), możliwość ułożenia harmonogramu; praktyka jest płatna (w oparciu o umowę zlecenia); przyjmowana jest jedna osoba na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, kancelaria specjalizuje się w prawie cywilnym, administracyjnym, handlowym CV, rozmowa rekrutacyjna rekrutacja ciągła (do 15 listopada br. rekrutacja, 3 oraz 4 tydzień listopada br. rozmowy rekrutacyjne)
35. Kancelaria prawna Niemczyk IV-V rok prawa; znajomość przynajmniej jednego języka obcego 1 praktykant miesięcznie; praktyka trwa miesiąc; bezpłatna, z możliwością późniejszego zatrudnienia; dyspozycyjność min. 1 dzień w tygodniu; CV zgłoszenia do 20 dnia każdego miesiąca
36. Kancelaria prawna Rafał Kufieta IV-V rok prawa przyjmowane są 4 osoby na semestr; obecność 20 godz. w tygodniu; praktyka bezpłatna, ale po okresie 3 miesięcy możliwość zmiany na płatną 3 miesięczną praktykę; praktyka związana z prawem karnym; możliwość nauki przede wszystkim sporządzania pism procesowych CV, rozmowa rekrutacyjna rekrutacja ciągła
37. Kancelaria adwokacka Dorota Erdmann IV-V rok prawa przyjmowana 1 osoba na miesiąc; praktyka trwa minimum miesiąc, obecność 2-5 dni w tygodniu, terminy ustalane indywidualnie; praktyka bezpłatna; praktyka związana zarówno z prawem cywilnym, jak i karnym, a także budowlanym CV, list motywacyjny, rozmowa rekrutacyjna rekrutacja ciągła
38. Kancelaria Radców Prawnych Kmiciewicz, Frątczak, Caliński IV-V rok prawa Praktyka trwa miesiąc; dyspozycyjność wynosi 4-10 godzin w tygodniu; skierowana jest do studentów ambitnych CV i rozmowa kwalifikacyjna do 10. dnia każdego miesiąca
39. Kancelaria adwokacka „Charendarz & Targoński” III-V rok prawa Dostępność min. jeden dzień w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15; dobra znajomość prawa cywilnego, w szczególności spadkowego i prawa rodzinnego CV rekrutacja ciągła
40. Prime Project sp. z o.o. IV-V rok prawa Praktyka trwa 2 miesiące; wymagana obecność 3 dni w tygodniu, po ok. 4-5 godz.; praktyka odbywa się w dziale organizacyjno-prawnym; zakres zadań praktykanta obejmuje wsparcie pracowników Działu w zakresie analizy dokumentacji przetargowej i przygotowywania ofert przetargowych, w zakresie zagadnień związanych z ubezpieczeniami, w zakresie przygotowywania różnorakich umów i aneksów do umów oraz innych dokumentów, w zakresie analizy przepisów prawa cywilnego, prawa handlowego, postępowania cywilnego i postępowania administracyjnego, pod kierunkiem radcy prawnego oraz w zakresie tłumaczenia dokumentów z języka angielskiego i na język angielski rozmowa rekrutacyjna rekrutacja ciągła
41. Kancelaria Prawna Wiewiórski IV-V rok prawa Płatna praktyka trwająca 3 miesiące z możliwością przedłużenia.
Wymagania:
– dobra znajomość języka angielskiego
– doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców mile widziane
Praktyka oferuje:
– zdobycie doświadczenia w zakresie obrotu gospodarczego
– ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku
– dobrą atmosferę w młodym i dynamicznym zespole
CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna Do końca maja 2015 r.
42. Kancelaria Prawna Certus II-V rok prawa Praktyka trwa miesiąc z możliwością przedłużenia o kolejny; dyspozycyjność minimum dwa dni w tygodniu (preferowane 3); wymagana znajomość pakietu MS Office i podstawy obsługi prawniczych baz danych; praktyka bezpłatna CV, list motywacyjny, rozmowa rekrutacyjna Rekrutacja ciągła
43. Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Kamili Jaworek III-V rok prawa Praktyka bezpłatna; trwa miesiąc, przyjmowana jest 1 osoba; minimalna dyspozycyjność to 1 dzień w tygodniu. CV Rekrutacja ciągła
44. Kancelaria Notarialna Sebastian Szafrański i Marta Szafrańska IV-V rok prawa;
– zainteresowanie prawem;
– ambitne podejście do praktyki;
– rzetelność, uczciwość
– odporność na stres;
– umiejętność pracy w dynamicznym zespole;
– umiejętność samodzielnej oraz bardzo dobrej organizacji pracy własnej;
– zdolność efektywnej pracy,
komunikatyw-ność i zaradność
Praktyka trwa 1 miesiąc, z możliwością późniejszego przedłużenia; przez pierwszy miesiąc praktyka jest bezpłatna, po przedłużeniu możliwy płatny staż w oparciu o umowę zlecenia; minimalna dyspozycyjność praktykanta to 2 dni w tygodniu – CV,
– list motywacyjny z informacją o preferowanych dniach odbycia praktyk oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,
– kserokopia ubezpieczenia NW i OC,
– rozmowa kwalifikacyjna
rekrutacja ciągła, zapisy na kolejne terminy
45. KBSR Kamiński Baranowska-Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze spółka partnerska IV-V rok prawa Praktyka trwa miesiąc, w okresie wakacyjnym; przyjmowane są 2-3 osoby miesięcznie; minimalna dyspozycyjność praktykanta wynosi 4 dni w tygodniu CV, list motywacyjny rekrutacja ciągła
46. Kancelaria Prawna Miśko-Pawłowska i Wspólnicy IV-V rok prawa Dwie osoby na miesiąc, min, dyspozycyjność 3 dni w tygodniu, bezpłatna, , dla osób które dobrze zaprezentowały się w czasie trwania praktyki możliwość kontynuowania współpracy w ramach umowy zlecenie CV rekrutacja ciągła
47. Powszechny Fundusz Wierzytelno-ści IV i V rok prawa Dwie osoby na miesiąc min. dyspozycyjność 3 dni w tygodniu prawa lub administracji CV rekrutacja ciągła
48. Kancelaria Adwokacka Dawidowicz Grochowski Żurawski Sp. p z siedzibą we Wrocławiu III, IV, V rok prawa Wymagana dobra znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego, znajomość języka angielskiego, zdolność analitycznego i kreatywnego myślenia, umiejętność obsługi programów Legalis oraz Lex, a także urządzeń biurowych. Możliwość kontynuowania współpracy w ramach płatnego stażu. CV rekrutacja ciągła
49. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz I, II, III, IV, V rok prawa Wymagania : skrupulatność, dobra organizacja pracy, zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole jak i pracy samodzielnej, znajomość obsługi komputera. Do obowiązków praktykanta będzie należeć sporządzanie dokumentów oraz inne czynności biurowe w zależności od potrzeb kancelarii, np. kompletowanie akt sprawy. Aplikacje powinny zawierać klauzulę ; „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji na praktyki w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Wrocławia-Krzyków Wojciecha Opielewicza zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. CV rekrutacja ciągła
50. Kancelaria Prawna Radcy Prawnego Anna Grzegorska III rok prawa Praktyka przynajmniej 4 dni w tygodniu w wymiarze ok.4 godzin dziennie, kancelaria specjalizująca się w postępowaniach odszkodowawczych CV rekrutacja ciągła
51. Kancelaria Prawna MODUS III, IV, V rok prawa Wymagana dyspozycyjność 2-3 dni w wymiarze 5-6 godzin dziennie CV rekrutacja ciągłą
52. Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Dauermana IV, V rok prawa Wymagana dyspozycyjność 3 dni w tygodniu, tematyka to prawo gospodarcze i sportowe
CV rekrutacja ciągła
53. TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza III, IV, V rok prawa 2 dni w tygodniu po 4 godziny, prawo cywilne i handlowe, miesiąc trwania, język angielski na poziomie C1 CV rekrutacja ciągła
54. Kancelaria Radców Prawnych LEGALFIELD III, IV, V rok prawa Minimalna dyspozycyjność 4 dni w tygodniu
CV rekrutacja ciągła
55. Kancelaria Radcy Prawnego Sylwii Galiszkiewicz III, IV rok prawa Minimalna dyspozycyjność 2 dni po 5 godzin, tematyka: prawo cywilne, gospodarcze, administracyjne
CV rekrutacja ciągła
56. Kancelaria Notarialna dr Joanna Kawecka – Pysz
III, IV, V rok prawa Dyspozycyjność 2 dni w tygodniu, minimalny dzienny czas praktyki 6 godzin, tematyka: prawo cywilne i handlowe, czas trwania praktyki 2 miesiące, znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym. CV rekrutacja ciągła
57. Kancelaria Adwokacka Agnieszka Moszczyńska IV, V rok prawa Dyspozycyjność 2 dni w tygodniu, jedna osoba na praktykach miesięcznie CV i list motywacyjny rekrutacja ciągła
58. Kancelaria Notarialna Beata Karwacka-Siarka
III, IV, V rok prawa Dyspozycyjność 2 dni w tygodniu, jedna osoba na praktykach miesięcznie CV i list motywacyjny rekrutacja ciągła