Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk Studenckich

O działce

Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk Studenckich (Student Trainee Exchange Programme) to podstawowa sekcja ELSA. Jej głównym zadaniem jest pozyskiwanie praktyk, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych, z których mogą skorzystać i czerpać wszyscy studenci prawa. Dzięki temu mają oni możliwość spróbować swoich sił w najlepszych kancelariach, urzędach, bankach i innych firmach. Pomysłowi i dobrze zorganizowani Steperzy odpowiadają za atrakcyjność proponowanych praktyk, aby były one interesujące zarówno dla podmiotów zewnętrznych, jak i dla studentów.

Ofertę praktyk lokalnych kierowaną do wszystkich studentów naszego wydziału można znaleźć w zakładce „Praktyki lokalne”.

Obecnie naszym wiceprezesem jest Marta Misiaszek.


Nasze projekty

Poza pozyskiwaniem potencjalnych praktykodawców STEP organizuje coroczne Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych, Prawo na co dzień i wspólnie z sekcją Działalności Naukowej – Dni Otwarte Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych

Jest to cykl spotkań w formie warsztatów z praktykodawcami – prawnikami, którzy przybliżają studentom formy i możliwości praktyk, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych. Studenci w trakcie 3- dniowego cyklu warsztatów i szkoleń zapoznają się z szeroką ofertą praktyk na które mogą aplikować, jak również poszerzają swoją wiedzę poprzez aktywne uczestnictwo w merytorycznych warsztatach.

Prawo na co dzień

Prelekcje lub warsztaty, podczas których poruszana jest praktyczna, codzienna strona prawa, z pewnością znana każdemu z nas. W trakcie warsztatów staramy się łamać wszelkie stereotypy dotyczące hermetyzacji prawa, zwracamy uwagę na prawne niuanse w życiu codziennym oraz wskazujemy wiele praktycznych prawnych aspektów, o których czasem mało kto ma pojęcie.