Zarząd ELSA Wrocław 2016/17

Zarząd ELSA Wrocław 2016/2017

 

Prezes

Kamil Baran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz Generalny

Iga Sękowska – Lenart

Skarbnik

Paula Machynia

 

Wiceprezes ds. Międzynarodowego Programu

Wymiany Praktyk Studenckich (STEP)

Marta Misiaszek

 

Wiceprezes ds. Działalności Naukowej (AA)

Mateusz Lipin

 

Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji (S&C)

Angelika Krężel

 

Wiceprezes ds. Marketingu

Bartosz Miłek

 

Dyrektorzy przy Zarządzie ELSA Wrocław:

 

Olivia Ciupa
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich

 

Bartosz Klimza
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich

 

Oliwia Balicka
Dyrektor ds. Public Relations

 

Rafał Grabny
Dyrektor ds. Komputeryzacji i Informatyzacji

 

Katarzyna Zięba
Dyrektor ds. Kontaktów Międzynarodowych

 

Yaroslav Solovei
Dyrektor ds. Moot Court